Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornja Radgona za leto 2005

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornja Radgona za leto 2005
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 9 z dne 31.12.2004)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:23.12.2004
Datum objave:31.12.2004
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 9 z dne 31.12.2004

Datum začetka veljavnosti:01.01.2005
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2005