Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornja Radgona za leto 2006

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornja Radgona za leto 2006
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 15 z dne 31.12.2005)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:15.12.2005
Datum objave:31.12.2005
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 15 z dne 31.12.2005

Datum začetka veljavnosti:01.01.2006
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2006