Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 56 z dne 15.03.2010)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:01.03.2010
Datum objave:15.03.2010
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 56 z dne 15.03.2010

Datum začetka veljavnosti:16.03.2010
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2010