Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2011

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2011
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 64 z dne 01.02.2011)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:27.01.2011
Datum objave:01.02.2011
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 64 z dne 01.02.2011

Datum začetka veljavnosti:02.02.2011
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2011
Opombe:

Ta sklep se uporablja od 01.01.2011 naprej.