Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2012

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2012
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 70 z dne 01.02.2012)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:26.01.2012
Datum objave:01.02.2012
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 70 z dne 01.02.2012

Datum začetka veljavnosti:02.02.2012
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2012
Opombe:

Ta sklep se uporablja od 01.01.2012 naprej.