Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2013

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2013
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 75 z dne 31.12.2012)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:20.12.2012
Datum objave:31.12.2012
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 75 z dne 31.12.2012

Datum začetka veljavnosti:01.01.2013