Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 2/2021 z dne 10.05.2021)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:06.05.2021
Datum objave:10.05.2021
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 2/2021 z dne 10.05.2021

Datum začetka veljavnosti:11.05.2021