Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2020 z dne 24.06.2020)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:18.06.2020
Datum objave:24.06.2020
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2020 z dne 24.06.2020

Datum začetka veljavnosti:25.06.2020
Opombe:

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 2/2016 z dne 1. 5. 2016).