Pravilnik o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Pravilnik o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v občini Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 104/2000)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:26.10.2000
Datum objave:15.11.2000
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 104/2000

OBJAVE SPREMEMB:
Uradni list RS, št. 94/2002
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 43 z dne 01.04.2008

Datum začetka veljavnosti:30.11.2000
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2017
Opombe:

Ta pravilnik je prenehal veljati z dnem uveljavitve Pravilnika o dodeljevanju občinskih enkratnih denarnih socialnih pomoči v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 8/2017 z dne 15.10.2017).

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2002 - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 94/2002)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:24.10.2002
Datum objave:08.11.2002
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 94/2002

Datum začetka veljavnosti:23.11.2002
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2017
2008 - Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 43 z dne 01.04.2008)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:27.03.2008
Datum objave:01.04.2008
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 43 z dne 01.04.2008

Datum začetka veljavnosti:02.04.2008
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2017