Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 52 z dne 01.08.2009)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:06.07.2009
Datum objave:01.08.2009
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 52 z dne 01.08.2009

OBJAVE SPREMEMB:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 57 z dne 01.05.2010

Datum začetka veljavnosti:02.08.2009
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka je prenehal veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona (Prepih – Uradne objave Občine Gornja Radgona - 4/97 in 16/98 ter Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 30 z dne 01.04.2007).

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2010 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 57 z dne 01.05.2010)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:26.04.2010
Datum objave:01.05.2010
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 57 z dne 01.05.2010

Datum začetka veljavnosti:02.05.2010