Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 63/1998)

Organ sprejema:Občinski sveti občine Gornja Radgona, Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici
Datum sprejema:08.09.1998
Datum objave:18.09.1998
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 63/1998

Datum začetka veljavnosti:26.09.1998

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2011 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 41/2011)

Datum sprejema:06.05.2011
Datum objave:30.05.2011
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 41/2011

Datum začetka veljavnosti:14.06.2011
Opombe:

Odlok so sprejeli Občinski sveti občine Gornja Radgona, Radenci, Sv. Jurij ob Ščavnici in Apače.