Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Knjižnica Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Knjižnica Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 79 z dne 15.05.2013)

Organ sprejema:Občinski sveti Občine Gornja Radgona, Občine Radenci, Občine Apače in Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Datum sprejema:24.04.2013
Datum objave:15.05.2013
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 79 z dne 15.05.2013

Datum začetka veljavnosti:30.05.2013