Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pomurske lekarne (Murska Sobota)

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pomurske lekarne (Murska Sobota)
(Uradni list RS, št. 44/1996)

Organ sprejema:Občinski sveti občin Pomurja
Datum sprejema:11.01.1996
Datum objave:09.08.1996
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 44/1996 

Datum začetka veljavnosti:24.08.1996