Odlok o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 20 z dne 15.06.2006)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:01.06.2006
Datum objave:15.06.2006
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 20 z dne 15.06.2006

Datum začetka veljavnosti:30.06.2006