Pravilnik o pogojih za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Pravilnik o pogojih za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 13 z dne 15.09.2005)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:08.09.2005
Datum objave:15.09.2005
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 13 z dne 15.09.2005

Datum začetka veljavnosti:30.09.2005