Sklep o podaji soglasja k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na območju Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o podaji soglasja k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na območju Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 2/2021 z dne 10.05.2021)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:06.05.2021
Datum objave:10.05.2021
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 2/2021 z dne 10.05.2021

Datum začetka veljavnosti:01.03.2021
Opombe:

Ta sklep velja z dnem sprejetja, uporablja pa se od 1. 3. 2021 dalje. Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o podaji soglasja k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na območju Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 2/2020, z dne 31. 3. 2020).