Statut Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Statut Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 44/1999)

Statut Občine Gornja Radgona (uradno prečiščeno besedilo) (STATUT-UPB1)

(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 24 z dne 15.10.2006)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:27.05.1999
Datum objave:08.06.1999
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 44/1999

OBJAVE SPREMEMB:
(Uradni list RS, št. 104/2000, 54/2003, 83/2003 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 21 z dne 15.07.2006, št. 24 z dne 15.10.2006-UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008).

Datum začetka veljavnosti:23.06.1999
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 30.10.2015
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut Občine Gornja Radgona, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 60/1995.

Ta statut je prenehal veljati z uveljavitvijo Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015 z dne 15.10.2015).

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2000 - Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 104/2000)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:26.10.2000
Datum objave:15.11.2000
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 104/2000

Datum začetka veljavnosti:01.12.2000
2003 - Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 54/2003)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:29.05.2003
Datum objave:06.06.2003
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 54/2003

Datum začetka veljavnosti:21.06.2003
2003 - Popravek sprememb in dopolnitev Statuta Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Popravek sprememb in dopolnitev Statuta Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 83/2003)

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:09.07.2003
Datum objave:22.08.2003
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 83/2003

Datum začetka veljavnosti:09.07.2003
2006 - Statut Občine Gornja Radgona (uradno prečiščeno besedilo) (STATUT-UPB1)
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Statut Občine Gornja Radgona (uradno prečiščeno besedilo) (STATUT-UPB1)
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 24 z dne 15.10.2006)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:13.07.2006
Datum objave:15.10.2006
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 24 z dne 15.10.2006

Datum začetka veljavnosti:16.10.2006
2006 - Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 21 z dne 15.07.2006)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:13.07.2006
Datum objave:15.07.2006
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 21 z dne 15.07.2006

Datum začetka veljavnosti:16.07.2006
2008 - Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 47 z dne 01.12.2008)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:27.11.2008
Datum objave:01.12.2008
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 47 z dne 01.12.2008

Datum začetka veljavnosti:02.12.2008