Odredba o razporeditvi delovnega časa v Občinski upravi Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odredba o razporeditvi delovnega časa v Občinski upravi Občine Gornja Radgona
(spletna stran Občine Gornja Radgona, 17. 9. 2015)
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 94 z dne 01.10.2015)  

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:17.09.2015
Datum objave:17.09.2015
Objavljeno v:

Spletna stran Občine Gornja Radgona, 17. 9. 2015
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 94 z dne 01.10.2015)  

Datum začetka veljavnosti:18.09.2015
Opombe:

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o razporeditvi delovnega časa v Občinski upravi Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 16/03 in sprememba, z dne 28.4.2004 – objavljena na oglasni deski Občine Gornja  Radgona).