Odlok o lokacijskem načrtu za območje »Stari MIR« v Gornji Radgoni

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o lokacijskem načrtu za območje »Stari MIR« v Gornji Radgoni
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 10 z dne 01.03.2005)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:24.02.2005
Datum objave:01.03.2005
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 10 z dne 01.03.2005

OBJAVE SPREMEMB:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 48 z dne 31.12.2008
 

Datum začetka veljavnosti:09.03.2005

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2008 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje »Stari MIR« v Gornji Radgoni
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje »Stari MIR« v Gornji Radgoni
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 48 z dne 31.12.2008)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:23.12.2008
Datum objave:31.12.2008
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 48 z dne 31.12.2008

Datum začetka veljavnosti:01.01.2009
Opombe:

PRILOGA št. 1 k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje »Stari MIR« v Gornji Radgoni