Odlok o lokacijskem načrtu za kanalski kolektor v Gornji Radgoni

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o lokacijskem načrtu za kanalski kolektor v Gornji Radgoni
(Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 17/98 z dne 15.08.1998)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:02.07.1998
Datum objave:15.08.1998
Objavljeno v:

Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 17/98 z dne 15.08.1998

Datum začetka veljavnosti:23.08.1998