Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (PUP)
(Uradni list RS, št. 92/1999)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:28.10.1999
Datum objave:12.11.1999
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 92/1999

OBJAVE SPREMEMB:
Uradni list RS, št. 101/2001
Uradni list RS, št. 54/2003
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 72 z dne 15.06.2012
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ureditvenem načrtu Mejni prehod s pripadajočimi objekti v Gornji Radgoni (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 73 z dne 01.10.2012)
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 77 z dne 15.03.2013

Datum začetka veljavnosti:20.11.1999

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2001 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 101/2001)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:29.11.2001
Datum objave:13.12.2001
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 101/2001

Datum začetka veljavnosti:21.12.2001
2003 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 54/2003)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:29.05.2003
Datum objave:06.06.2003
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 54/2003

Datum začetka veljavnosti:14.06.2003
2004 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 9 z dne 31.12.2004)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:23.12.2004
Datum objave:31.12.2004
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 9 z dne 31.12.2004

Datum začetka veljavnosti:08.01.2005
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 16.06.2012
2005 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 14 z dne 01.11.2005)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:27.10.2005
Datum objave:01.11.2005
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 14 z dne 01.11.2005

Datum začetka veljavnosti:09.11.2005
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 16.06.2012
2006 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 17 z dne 01.04.2006)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:30.03.2006
Datum objave:01.04.2006
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 17 z dne 01.04.2006

Datum začetka veljavnosti:09.04.2006
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 16.06.2012
2007 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 34 z dne 13.07.2007)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:12.07.2007
Datum objave:13.07.2007
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 34 z dne 13.07.2007

Datum začetka veljavnosti:14.07.2007
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 16.06.2012
2008 - Odlok o dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 43 z dne 01.04.2008)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:27.03.2008
Datum objave:01.04.2008
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 43 z dne 01.04.2008

Datum začetka veljavnosti:02.04.2008
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 16.06.2012
2009 - Odlok o dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 49 z dne 01.03.2009)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:23.02.2009
Datum objave:01.03.2009
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 49 z dne 01.03.2009

Datum začetka veljavnosti:02.03.2009
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 16.06.2012
Opombe:

- PRILOGA št. 2 (situacija) k Odloku o dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
- PRILOGA št. 2 (situacija streh) k Odloku o dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona

2010 - I - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 57 z dne 01.05.2010)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:26.04.2010
Datum objave:01.05.2010
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 57 z dne 01.05.2010

Datum začetka veljavnosti:16.05.2010
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 16.06.2012
2010 - II - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 63 z dne 30.12.2010)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:22.12.2010
Datum objave:30.12.2010
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 63 z dne 30.12.2010

Datum začetka veljavnosti:31.12.2010
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 16.06.2012
Opombe:

- PRILOGA št. 2a (situacija streh) k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona

2011 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 68 z dne 15.12.2011)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:08.12.2011
Datum objave:15.12.2011
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 68 z dne 15.12.2011

Datum začetka veljavnosti:16.12.2011
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 16.06.2012
2012 - Odlok o prenehanju veljavnosti sprememb in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o prenehanju veljavnosti sprememb in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 72 z dne 15.06.2012)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:29.05.2012
Datum objave:15.06.2012
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 72 z dne 15.06.2012

Datum začetka veljavnosti:16.06.2012
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka so prenehali veljati naslednji Odloki o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona, in sicer Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 9 z dne 31. 12. 2004; št. 14 z dne 1. 11. 2005; št. 17 z dne 1. 4. 2006; št. 34 z dne 13. 7. 2007; št. 43 z dne 1. 4. 2008; št. 49 z dne 1. 3. 2009; št. 57 z dne 1. 5. 2010; št. 63 z dne 30.12. 2010 in št. 68 z dne 15. 12. 2011).

2012 - Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ureditvenem načrtu Mejni prehod s pripadajočimi objekti v Gornji Radgoni
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ureditvenem načrtu Mejni prehod s pripadajočimi objekti v Gornji Radgoni
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 73 z dne 01.10.2012)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:20.09.2012
Datum objave:01.10.2012
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 73 z dne 01.10.2012

Datum začetka veljavnosti:02.10.2012
2013 - Odlok o prenehanju veljavnosti 13. in 14. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o prenehanju veljavnosti 13. in 14. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 77 z dne 15.03.2013)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:28.02.2013
Datum objave:15.03.2013
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 77 z dne 15.03.2013

Datum začetka veljavnosti:16.03.2013