Odlok o ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno središče

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno središče
(Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota,
št. 32/1987 z dne 24.12.1987)

Organ sprejema:Skupščina Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:26.11.1987
Datum objave:24.12.1987
Objavljeno v:

Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota,
št. 32/1987 z dne 24.12.1987

OBJAVE SPREMEMB:
Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota,
št. 5/1988
Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota,
št. 17/1990 z dne 26.07.1990
Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 14/98 z dne 15.01.1998
Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 17/98 z dne 15.08.1998
Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 23/99 z dne 15.06.1999
Uradni list RS, št. 69/2002
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ureditvenem načrtu Mejni prehod s pripadajočimi objekti v Gornji Radgoni (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 73 z dne 01.10.2012)

Datum začetka veljavnosti:02.01.1988

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

1988 - Popravek Odloka o ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno središče
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Popravek Odloka o ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno središče
(Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota,
št. 5/1988 z dne 25.02.1988)

Datum sprejema:25.02.1988
Datum objave:25.02.1988
Objavljeno v:

Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota,
št. 5/1988 z dne 25.02.1988

Datum začetka veljavnosti:25.02.1988
1990 - Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno središče
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno središče
(Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota,
št. 17/1990 z dne 26.07.1990)

Datum sprejema:16.07.1990
Datum objave:26.07.1990
Objavljeno v:

Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota,
št. 17/1990 z dne 26.07.1990

Datum začetka veljavnosti:04.08.1990
1998 - I - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno središče
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno središče
(Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 14/98 z dne 15.01.1998)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:18.12.1997
Datum objave:15.01.1998
Objavljeno v:

Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 14/98 z dne 15.01.1998

Datum začetka veljavnosti:23.01.1998
1998 - II - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno središče
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno središče
(Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 17/98 z dne 15.08.1998)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:02.07.1998
Datum objave:15.08.1998
Objavljeno v:

Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 17/98 z dne 15.08.1998

Datum začetka veljavnosti:16.08.1998
1999 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno središče
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno središče
(Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 23/99 z dne 15.06.1999)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:28.05.1999
Datum objave:15.06.1999
Objavljeno v:

Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 23/99 z dne 15.06.1999

Datum začetka veljavnosti:23.06.1999
2002 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno središče
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno središče
(Uradni list RS, št. 69/2002)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:18.07.2002
Datum objave:02.08.2002
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 69/2002

Datum začetka veljavnosti:18.08.2002
2012 - Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ureditvenem načrtu Mejni prehod s pripadajočimi objekti v Gornji Radgoni
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

 

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ureditvenem načrtu Mejni prehod s pripadajočimi objekti v Gornji Radgoni
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 73 z dne 01.10.2012)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:20.09.2012
Datum objave:01.10.2012
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 73 z dne 01.10.2012

Datum začetka veljavnosti:02.10.2012