Odlok o ureditvenem načrtu "pokopališče" v Gornji Radgoni

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o ureditvenem načrtu "pokopališče" v Gornji Radgoni
(Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota,
št. 17/1988 z dne 09.06.1988)

Organ sprejema:Skupščina Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:26.05.1988
Datum objave:09.06.1988
Objavljeno v:

Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota,
št. 17/1988 z dne 09.06.1988

Datum začetka veljavnosti:18.06.1988