Odlok o lokacijskem načrtu za območje zdravstvene dejavnosti v Gornji Radgoni

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o lokacijskem načrtu za območje zdravstvene dejavnosti v Gornji Radgoni
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 23 z dne 01.09.2006)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:24.08.2006
Datum objave:01.09.2006
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 23 z dne 01.09.2006

OBJAVE SPREMEMB:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 85 z dne 15.07.2014

Datum začetka veljavnosti:02.09.2006

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2014 - Odlok o dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje zdravstvene dejavnosti v Gornji Radgoni
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje zdravstvene dejavnosti v Gornji Radgoni
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 85 z dne 15.07.2014

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:10.07.2014
Datum objave:15.07.2014
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 85 z dne 15.07.2014 

Datum začetka veljavnosti:23.07.2014