Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 22 z dne 15.08.2006)

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:01.08.2006
Datum objave:15.08.2006
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 22 z dne 15.08.2006

Datum začetka veljavnosti:15.08.2006