Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko poslovno zazidavo ob Delavski poti v Gornji Radgoni

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko poslovno zazidavo ob Delavski poti v Gornji Radgoni
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 38 z dne 15.12.2007)

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:05.12.2007
Datum objave:15.12.2007
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 38 z dne 15.12.2007

Datum začetka veljavnosti:15.12.2007