Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko poslovno zazidavo ob Delavski poti v Gornji Radgoni

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko poslovno zazidavo ob Delavski poti v Gornji Radgoni
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 49 z dne 01.03.2009)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:23.02.2009
Datum objave:01.03.2009
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 49 z dne 01.03.2009

Datum začetka veljavnosti:02.03.2009