Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko območje »Negovsko jezero z okolico«

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko območje »Negovsko jezero z okolico«
(Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota,
št. 22/1991 z dne 31.10.1991)

Organ sprejema:Skupščina Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:15.10.1991
Datum objave:31.10.1991
Objavljeno v:

Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota,
št. 22/1991 z dne 31.10.1991

Datum začetka veljavnosti:08.11.1991