Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč (za del zemljišča, parc. št. 601/1, k. o. Spodnja Ščavnica)

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč (za del zemljišča, parc. št. 601/1, k. o. Spodnja Ščavnica)
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 75 z dne 31.12.2012)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:20.11.2012
Datum objave:31.12.2012
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 75 z dne 31.12.2012

Datum začetka veljavnosti:01.01.2013