Podatki o izdajatelju KIJZ

Podatki o izdajatelju Kataloga informacij javnega značaja Občine Gornja Radgona

Podatki o izdajatelju:
Občina Gornja Radgona
Partizanska cesta 13
9250 Gornja Radgona
 
Odgovorna oseba izdajatelja:
Urška Mauko Tuš, županja
 
Priprava:
Občina Gornja Radgona
Partizanska cesta 13
9250 Gornja Radgona
 
Odgovorna oseba pripravljalca:
Vladimir Mauko, direktor občinske uprave
 
Strokovna skupina za pripravo kataloga:
Danijel Borko
Boštjan Flegar
Marija Kaučič

Glavni urednik kataloga:
Boštjan Flegar

Podatki o prvi objavi:
Spletni naslov: http://www.gor-radgona.si/kijz/
Datum prve objave:
september 2004

Podatki o prenovljeni objavi:
Spletni naslov: http://www.gor-radgona.si/katalog_informacij_javnega_znacaja/
Datum prenovljene objave:
oktober 2009

Podatki o zadnji prenovljeni objavi:
Spletni naslov: https://www.gor-radgona.si/kijz/
Datum prenovljene objave:
februar 2018