Sklep o razpisu volitev

datum: 16.08.2002

kategorija: Sporočilo za javnost

Župan Občine Gornja Radgona Miha Vodenik je 12. avgusta podpisal sklep o razpisu volitev v svete krajevnih skupnosti.
Volitve v svete krajevnih skupnosti bodo v nedeljo, 10. novembra 2002, za dan, s katerim začno teči roki za volilna opravila, pa se šteje ponedeljek, 2. september 2002.
Sklep o razpisu volitev bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.