OBVESTILO in POZIV za prijavo škode zaradi posledic neurja s poplavami med 21. in 23. avgustom 2005 na območju občine Gornja Radgona

datum: 05.09.2005

kategorija: Sporočilo za javnost

Občinska komisija za ugotavljanje škode ob elementarnih nesrečah v občini Gornja Radgona poziva vsa kmetijska gospodarstva in druge fizične in pravne osebe, ki so zaradi neurja s poplavami med 21. in 23. avgustom 2005 utrpele škodo na kmetijskih pridelkih na skupni površini prizadetih kmetijskih zemljišč, ki dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin, da prijavijo škodo.

Prijava škode se izvedete tako, da oškodovanec izpolni predpisani Obrazec 2, ki je na razpolago na sedežu Krajevne skupnosti Apače, pisarni Kmetijske svetovalne službe in na občinski upravi Občine Gornja Radgona (v delovnem času).Popis ocene škode po neurju s poplavami in oddaja vlog bo trajala v času od 05. septembra do vključno 08. septembra 2005.Izpolnjeni obrazec skupaj z zahtevanimi prilogami lahko oddate na sedežu krajevne skupnosti Apače v uradnih urah za sprejem prijav med 8. in 15. uro in v sredo med 8. in 17. uro. Prijavni obrazec 2 s prilogami lahko oddate ali pošljete tudi po pošti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona do 08. septembra 2005.Občinska komisija za ugotavljanje
škode ob elementarnih nesrečah
********************************************************** PRIPONKE: Navodilo za izpolnjevanje OBRAZCA 2OBRAZEC 2