Otvoritev slatinskega vrelca v Ivanjševcih

datum: 07.11.2003

kategorija: Sporočilo za javnost

Župan Občine Gornja Radgona Anton Kampuš bo skupaj s predsednikom Sveta KS Negova - Mirkom Rožmanom in vodjo službe tržnih komunikacij v podjetju Helios d.d.- Natašo Hajdinjak otvoril statinski vrelec v Ivanjševcih.

Na podlagi razpisa Heliosovega sklada za ohranjanje čistih slovenskih voda, je bilo Občini Gornja Radgona za projekt obnove "Slatinskega vrellca v Ivanjševcih" namenjeno 905.500,00 SIT, občina pa se je zavezala, da zagotovi preostalo razliko do skupnega zneska potrebnega za obnovo, ki znaša cca 2,5 mio SIT iz proračuna občine. Obnova se je pričela v mesecu oktobru in se bo do otvoritve končala.

Omenjena slatina je vpisana v register naravnih vrednot in je predlagana za podelitev statusa geološke in hidrološke naravne vrednote. Omenjena slatina ima tudi velik pričevalni pomen saj so že pred prvo svetovno vojno nalivali slatino za prodajo in še danes jo zaradi njenega dobrega okusa pije veliko domačinov. Slavnostna otvoritev obnovljenega vrelca bo v soboto, 15. novembra 2003 ob 11.00 uri v Ivanjševcih.


Slatinski-Vrelec-Ivanjsevci