Obnovljen vrelec Ivanjševske slatine

datum: 17.11.2003

kategorija: Sporočilo za javnost

Slatinski izvir se nahaja v Ščavniški dolini, ki je znana po številnih izvirih naravne mineralne vode in je poznan po svoji slatini že stoletja. Pijejo jo domačini in vedno bolj tudi drugi obiskovalci, predvsem zaradi prijetnega okusa in blagodejnega učinka vsebovanih naravnih mineralov. Mnogi si jo natočijo tudi za domov za samostojno pitje, domačini pa jo najraje pijejo z žlahtno kapljico, z odličnih znanih vinogradniških leg. Sicer pa so jo za prodajo v bližnji okolici polnili že pred I. svetovno vojno.

Vodnjak je v zadnjih letih propadal in klical k obnovi. V letošnjem letu je občina Gornja Radgona vodnjak prijavila k Heliosovemu projektu obnove slovenskih krajevnih vodnjakov in uspela pridobiti del finančnih sredstev za njegovo obnovo, večji del pa je dodal občinski proračun občine. Stekla je razširjena obnova, s katero so temeljito obnovili vodnjak po prvotni podobi in uredili njegovo bližnjo okolico.

Domačini računajo, da bo vrelec Ivanjševske slatine, ki je prvi na novo obnovljeni naravni vodni vir v dolini reke Ščavnice predstavljal pomembno turistično točko na izletniški povezovalni poti Gornja Radgona – Negova. Mnogi obiskovalci se bodo zagotovo ob obisku Negovskega gradu in drugih naravnih znamenitosti z veseljem ustavljali ob Ivanjševski slatini. Slatinski vrelci so naravno bogastvo in izvirna lepota teh krajev, ter zanimivost za vsakogar, ki jih obišče in okusi. Omenjena slatina je že vpisana v register naravnih vrednot in je zaradi svojega pomena predlagana za podelitev statusa geološke in hidrološke naravne vrednote v Sloveniji.

Ob zaključku obnove je radgonski župan Anton Kampuš povedal, da je sicer od prvega projekta za renoviranje slatinskega vrelca v Ivanjševcih minilo že več kot dvajset let nenehnega odlašanja, vendar so letos le uspeli. Rezultati laboratorijskega pregleda Ivanjševske slatine so pokazali, da je le-ta izjemno kvalitetna in primerna za uživanje. Ivanjševsko slatino so ves čas točili sosedje, domačini, naši občani in ljudje iz širše okolice. Bili smo presenečeni, da Ivanjševsko slatino poznajo tudi kolegi iz Avstrije. Vse to priča o tem, kako pomembno in nujno je bilo obnoviti ta vrelec. Izredno ponosni smo, da smo uspeli zbrali dovolj volje, razumevanja in finančnih sredstev, pri čemer je potrebno izpostaviti sredstva iz Heliosovega sklada, ki so bili glavna vzpodbuda za vse udeležene. Obnovljen vrelec je lahko sedaj v ponos domačinom in občini, ter vsem ostalim, ki so tako ali drugače soudeleženi pri prenovi. Vsem pa naj bo, vzpodbuda za obnovo še kakšnega znanega slatinskega izvira ali vodnjaka, predvsem pa naj med domačini in obiskovalci dviguje ekološko zavest in pomem ohranjanja lepot naravnih vrednot.

Vrednost obnovitvenih del, ki so se zaradi razširjene obnove izvira in okolice vodnjaka povečala, te so izvajala štiri domača podjetja, je bila okoli 3,5 milijonova tolarjev, od tega je Helios prispeval milijon tolarjev.

Vrelec-Ivanjševci