Obvestilo o dobavi hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb skupnosti (Rdeči križ Slovenije)

datum: 02.06.2006

kategorija: Sporočilo za javnost

Obveščamo vas, da je Rdeči križ Slovenije na javnem razpisu pridobil sredstva za dobavo hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb skupnosti.

OZ Rdečega križa Gornja Radgona je iz teh sredstev pridobilo dobavo: mleka, ješprenja, moke, testenin, sladkorja in riža.

Prejemniki omenjene hrane so najbolj ogrožene osebe, za katere imajo tudi izdelane kriterije, ki so določeni s strani MDDSZ.
Količine in vrednosti živil so preračunane na 2100 oseb.

Prosilce pomoči se napotuje na RK, da se jim bo pomagalo pri osnovnem preživetju glede preskrbe z osnovnimi prehrambnimi izdelki. Delitev pomoči bo potekala iz skladišča RK na Trgu svobode 15, ob torkih od 8.00 do 10.00 ure in ob sredah od 8.00 do 11.00 ure.VRSTE PREJEMNIKOVPrejemniki hrane, t.j. najbolj ogrožene osebe, so lahko le tiste osebe, ki izpolnjujejo kriterije, določene s strani MDDSZ. V skladu s kriteriji se lahko hrana razdeli:
a) prejemnikom denarne socialne pomoči;
b) posamezniki ali družine, ki s svojimi dohodki presegajo cenzus za dodelitev denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu in za katere center za socialno delo oceni, da potrebujejo pomoč;
c) zaposleni, ki dalj časa niso prejeli plače, npr. stečajniki;
d) brezposelni, ki so zaključili z javnimi deli in niso upravičeni niti do nadomestila za primer brezposelnosti niti do denarne socialne pomoči;
e) posamezniki ali družine, če se nenadoma znajdejo v težkih življenjskih, materialnih in socialnih okoliščinah, na katere ne morejo vplivati in zaradi katerih imajo dodatne stroške (starost, bolezen, invalidnost, duševno stanje,…);
f) posamezniki ali družine, prizadete zaradi naravnih ali drugih nesreč večjega ali manjšega obsega;
g) posamezniki brez statusa, stalnega prebivališča ter tujci in izbrisani;
h) posamezniki, ki se jim nudi pomoč v zavetiščih, zatočiščih, sprejemališčih, javnih kuhinjah, materinskih in prehodnih domovih in podobnih socialnih institucijah ter posamezniki odvisniki;
i) posamezniki, ki so udeleženci taborov oz. zdraviliških letovanj namenjenih socialno ogroženim;
j) brezdomci na ulici v primeru konzervirane hrane.