Proračun Občine Gornja Radgona za leto 2006 s prilogami

datum: 01.09.2006

kategorija: Gradiva občinskega sveta

V nadaljevanju se v priponki se nahaja veljaven Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2006, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 23, dne 01.09.2006.

Priponka vsebuje tudi:
- posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk in podskupin kontov
- dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2006

Za ogled priponke potrebujete program Adobe Reader, ki ga lahko brezplačno dobite na spletnem naslovu http://www.adobe.com/.

Velikost priponke PDF je cca 128 KB in je dosegljiva spodaj: Proračun Občine Gornja Radgona za leto 2006 s prilogami (PDF)