Obvestilo izvajalcem programov javnih del - sprememba izhodiščne plače za negospodarske dejavnosti

datum: 14.09.2006

kategorija: Sporočilo za javnost

V Uradnem listu RS, št. 68/2006 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-F), ki v prvem odstavku 7. člena določa, da znaša izhodiščna plača za negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred od 01. julija 2006 dalje 55.536,00 sit.

Navedena sprememba je pomembna tudi za vas, saj se spremenijo zneski za izračun bruto plače za javne delavce.

V priponki spodaj se nahaja s spremembo zakona usklajen zahtevek za refundacijo sredstev za javna dela ter tabela za izračun razlike do minimalne plače za obračun prispevkov za 40 urni delavnik:Razlika do minimalne plače za obračun prispevkov po zakonu (PDF)Zahtevek za refundacijo sredstev za javna dela (PDF)