Sklep o določitvi volišč in območij volišč za volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona (prečiščeno besedilo)

datum: 13.09.2006

kategorija: Sporočilo za javnost

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-88, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 041-01/2006-10/JP
Datum: 13.09.2006

Na podlagi 3. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo), Sklepa o določitvi volišč in območij volišč za volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona z dne 14.8.2006 in Sklepa o spremembi sklepa o določitvi volišč in območij volišč za volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona z dne 12.9.2006 je Občinska volilna komisija na seji dne 12.09.2006 sprejela prečiščeno besedilo sklepa o določitvi volišč in območij volišč za volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona z naslednjim besedilomSKLEPo določitvi volišč in območij volišč za volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona(prečiščeno besedilo)I.Za volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti Občine Gornja Radgona, ki bodo dne 22.10.2006 in morebitnega drugega kroga za volitve župana se določijo naslednja volišča:VOLIŠČE št. 1 SPODNJA ŠČAVNICA- Dom občanovza območje vasi:
1. Spodnja Ščavnica
2. Zagajski Vrh
3. Lastomerci
4. Aženski Vrh
5. Plitvički Vrh
6. LomanošeVOLIŠČE ŠT. 2 ČREŠNJEVCI – Gasilski domza območje vasi:
1. Črešnjevci
2. Orehovci
3. Ptujska CestaVOLIŠČE ŠT. 3 ZBIGOVCI – Gasilski domza območje vasi:
1. Zbigovci
2. Orehovski VrhVOLIŠČE ŠT. 4 POLICE – Vila Rezačza območje:
1. PoliceVOLIŠČE ŠT. 5 GORNJA RADGONA – Mettis Internationalza območje:
1. Vrečova cesta
2. Mariborska cesta
3. Ljutomerska cesta
4. Pintaričeva cesta
5. Horvatova ulica
6. Vodnikova ulica
7. Trstenjakova ulica
8. Miklošičeva ulica
9. Ob progi
10. Kajuhova ulica
11. Ulica Marije Rožman
12. Trubarjeva ulica
13. Prečna ulica
14. Ob potoku
15. Cankarjeva ulica
16. Leninova ulica
17. Dajnkova ulica
18. Delavska pot
19. Silvire Tomassini
20. Vodovodna ulica
21. Prvomajska ulica
22. Moše Pijade
23. Vrazova ulica
24. Mala ulica
25. Polička cesta
26. Mele
27. Norički Vrh od h. št. 1-37
28. Partizanska cesta h.št. 40, 42, 44, 46, 48.VOLIŠČE ŠT. 6 GORNJA RADGONA- sejmiščeza območje:
1. Kocljeva ulica
2. Mladinska ulica
3. Porabska ulica
4. Partizanska cesta od h. št. 27 dalje, razen h.št. 40, 42, 44, 46,48.
5. Cesta na stadionVOLIŠČE ŠT. 7 GORNJA RADGONA – Kulturni dom Gornja Radgonaza območje:
1. Partizanska cesta od h. št. 1 do 26
2. Pokopališka cesta
3. Prešernova cesta
4. Trg svobode
5. Ciril Metodova ulica
6. Panonska ulica
7. Ulica Pod gozdom
8. Prežihova ulica
9. Vrtna ulica
10. Lackova ulica
11. Kerenčičeva ulica
12. Simoničev breg
13. Maistrov trg
14. Trate
15. Jurkovičeva ulica
16. Hercegovščak od h. št. 1-46
17. Norički vrh pd h. št. 38-52VOLIŠČE ŠT. 8 GORNJA RADGONA – Gasilski domza območje:
1. Apaška cesta
2. Šlebingerjev breg
3. Rozmanova ulica
4. Gubčeva cesta
5. Podgrad
6. Grajska cesta
7. Strma ulica
8. Gorkega ulica
9. Čremošnikova ulica
10. Vaupotičeva ulica
11. Ilirska ulica
12. Gasilska cesta
13. Hercegovščak od h. št. 47 daljeVOLIŠČE ŠT. 9 SPODNJI IVANJCI – prostori Krajevne skupnostiza območje vasi:
1. Spodnji Ivanjci
2. Ivanjski Vrh
3. Stavešinci
4. Stavešinski Vrh
5. OčeslavciVOLIŠČE ŠT. 10 NEGOVA – Gasilski domza območje vasi:
1. Negova
2. Lokavci
3. Kunova
4. Gornji Ivanjci
5. RadvenciVOLIŠČE ŠT. 11 IVANJŠEVCI OB ŠČAVNICI – Gasilski domza območje vasi:
1. Ivanjševci
2. Ivanjševski Vrh
3. RodmošciVOLIŠČE ZA PREDČASNO GLASOVANJE (šifra 901):
OBČINSKA UPRAVA OBČINE GORNJA RADGONA – sejna sobaVOLIŠČE ZA INVALIDE (šifra 950); GORNJA RADGONA-sejmiščeII.Ta sklep začne veljati takoj!


PREDSEDNIK
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
GORNJA RADGONA
Branko BORKO, l.r.