OBVESTILO - Društvom kakovostnega športa v občini Gornja Radgona (zahtevki za refundacijo sredstev)

datum: 06.04.2005

kategorija: Sporočilo za javnost

V skladu s pogodbami o sofinanciranju letnih programov športa v občini Gornja Radgona v letu 2005, se sredstva za vzdrževanje in najem športnih objektov in sredstva za udeležbo na mednarodnih športnih prireditvah društvom refundirajo na podlagi zahtevkov. Zahtevkom morajo biti priložena dokazila o stroških najema oziroma vzdrževanja objekta ali dokazila o stroških povezanih z udeležbo na mednarodnih športnih prireditvah.

V izogib nevšečnostim v zvezi z zahtevki smo pripravili primere obrazce zahtevkov – dosegljivo spodaj:ZAHTEVEK-REFUNDACIJA-Mednarodni-šport-2005.docZAHTEVEK-REFUNDACIJA-Stroški-vzdrževanja-objektov.doc