Razpis za podelitev priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2007

datum: 15.06.2007

kategorija: Razpis

Na podlagi 12. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (Uradne objave Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 8/97 in 22/99) Komisija za priznanja, pohvale in nagrade Občinskega sveta Občine Gornja Radgona objavljaRAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJOBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 20071. Občina Gornja Radgona podeljuje priznanja posameznikom, skupinam ljudi, podjetjem, zavodom, organizacijam, društvom ter drugim pravnim osebam za njihove dosežke, ki imajo pomen za razvoj in ugled občine na področju gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa ter humanitarnih in drugih dejavnostih.

2. Priznanja občine Gornja Radgona so:
grb občine- zlatiZlati grb občine se podeljuje za življenjsko delo prejemnika, ki je bilo izredno pomembno za razvoj in ugled občine.
- srebrniSrebrni grb občine se podeljuje za zelo pomembne dosežke v 20-letnem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
- bronastiBronasti grb občine se podeljuje za velike uspehe v zadnjem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
listina Občine Gornja RadgonaListina Občine Gornja Radgona se podeli za enkratno dejanje ob izredni požrtvovalnosti, hrabrosti in človekoljubnosti in pri izjemnih dogodkih.

3. Občina Gornja Radgona podeljuje tudi priznanje častnega občana in nagrado akademika dr. Antona Trstenjaka.
častni občan občineNaziv častni občan občine se podeli posamezniku za njegov izjemni prispevek na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih ali drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo občine.
nagrada akademika dr. Antona TrstenjakaNagrada akademika dr. Antona Trstenjaka se podeli posamezniku za njegovo življenjsko delo kot izredno velik prispevek ali opravljen doktorat znanosti na področju kulture, izobraževanja ali na drugih področjih dela v dobro Občine Gornja Radgona. Dobitniki te nagrade so lahko posamezniki tudi iz drugih občin, če se njihova dela nanašajo neposredno na Občino Gornja Radgona.

4. Vsako leto se podeljuje po eno priznanje (1 zlati grb, 1 srebrni grb, 1 bronasti grb, 1 nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka in 1 listina občine).

5. Predlagatelji za priznanja Občine Gornja Radgona so lahko politične stranke, podjetja, zavodi, druge organizacije, skupina ljudi in posamezniki. Predlagatelj zase ne more posredovati predloga za podelitev priznanja.

6.Pisni predlogi z obrazložitvami se posredujejo na naslov:
Občina Gornja Radgona, Občinski svet, Komisija za priznanja, pohvale in nagrade, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, z oznako "Razpis – občinska priznanja", in sicer do 10.08.2007.
KOMISIJA ZA PRIZNANJE, POHVALE IN NAGRADE