Javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta: PROJEKTNI VODJA II (M/Ž) v Podjetniški razvojni agenciji Gornja Radgona

datum: 05.10.2007

kategorija: Razpis

Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona objavlja javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta: PROJEKTNI VODJA II (M/Ž)Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 Najmanj visoko strokovna izobrazba ekonomske ali organizacijske smeri,
 Eno leto delovnih izkušenj,
 Znanje uradnega jezik,
 Aktivno obvladovanje enega tujega jezika (nemščina in/ali angleščina),
 Opravljen strokovni izpit iz dokumentarnega gradiva (ni pogoj za kandidiranje na delovno mesto, pod pogojem, da bo izbran kandidat izpit opravil najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja),
 Poznati računalniške programe v okolju Windows(Word,Excel,Internet, E-pošta),
 Opravljen vozniški izpit za B kategorijo.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katerega je zahtevana ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oz. pripravništvo opravljeno pri istem delodajalcu.

Delovne naloge v okviru razpisanega delovnega mesta.
 Vodenje, načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in izvedba zahtevnih projektnih nalog,
 Sodelovanje v projektnih skupinah pri zahtevnih projektnih nalogah,
 Sodelovanje pri koordinacijskih skupinah ustanovljenih v okviru zavoda in izven,
 Sodelovanje pri načrtovanju, organiziranju in izvedbi nalog v zavodu,
 Sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 Samostojno pripravljanje zahtevnih analiz, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv.


K prijavi je potrebno priložiti naslednja dokazila:
 Vlogo/prošnjo in življenjepis,
 Kopijo diplome,
 Fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba.

Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona, Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona, s pripisom "Prijava na javni razpis – PROJEKTNI VODJA II." in sicer v 8 dneh od dneva te objave oziroma od objave na Zavodu RS za zaposlovanje.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva objave na Zavodu RS za zaposlovanje RS.

Informacije v zvezi z javnim razpisom dobite na št. 02/564-82-08, vsak delavnik od 8.00 do 10.00 ure.

Datum: 05.10.2007
Kraj: Gornja Radgona


DIREKTORICA
Podjetniško razvojne agencije Gornja Radgona
Dr. Tatjana Fulder, l.r.