Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi volišč in območij volišč za volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona (sprejet dne 13.09.2006)

datum: 13.09.2006

kategorija: Sporočilo za javnost

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-88, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 041-01/2006-10/JP
Datum: 13.09.2006

Na podlagi 3. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo) je Občinska volilna komisija na seji dne 12.09.2006 sprejela sklep, o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi volišč in območij volišč za volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona z dne 11.8.2006 SKLEPo spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi volišč in območij volišč za volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja RadgonaI.Točka I se dopolni in spremeni z naslednjim: VOLIŠČE ŠT. 5 GORNJA RADGONA – Mettis International se dopolni z naseljem"Partizanska cesta h.št. 40, 42, 44, 46, 48"
Pri naselju Norički Vrh se "številka 36" nadomesti z številko "37".VOLIŠČE ŠT. 6 GORNJA RADGONA- sejmiščeSe dopolni z naseljem "Cesta na stadion"
Pri naselju Partizanska cesta od h. št. 27 dalje, se doda besedilo "razen h.št. 40, 42, 44, 46,48."VOLIŠČE ŠT. 7 GORNJA RADGONA – Kulturni dom Gornja Radgona Pri naselju Partizanska cesta se "številka 24" nadomesti s številko "26"
Pri naselju Hercegovščak se "številka 47" nadomesti s "številko 46"VOLIŠČE ŠT. 8 GORNJA RADGONA – Gasilski domPri naselju Hercegovščak se "številka 48" nadomesti s "številko 47":VOLIŠČE ŠT. 9 SPODNJI IVANJCI – prostori Krajevne skupnostiBesedilo "Očeslavic" se zamenja z besedilom "Očeslavci".Doda se:VOLIŠČE ZA PREDČASNO GLASOVANJE(šifra 901):
OBČINSKA UPRAVA OBČINE GORNJA RADGONA – sejna sobaVOLIŠČE ZA INVALIDE(šifra 950); GORNJA RADGONA-sejmiščeII.Sprememba in dopolnitev sklepa začne veljati takoj!


PREDSEDNIK
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
GORNJA RADGONA
Branko BORKO, l.r.