Javna razgrnitev osnutkov načrtov zaščite in reševanja v občini Gornja Radgona

datum: 05.09.2006

kategorija: Sporočilo za javnost

Na podlagi 98.člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečah UPB1 (Uradni list RS, štev. 51/2006) in 16.člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 3/2002,17/2006) župan Občine Gornja Radgona vabi vse zainteresirane naJAVNO RAZGRNITEV OSNUTKOV NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA
v občini Gornja Radgona
,ki bo v času med 28.08.2006 in 27.09.2006 ob uradnih dnevih v času uradnih ur na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, G.Radgona (soba 24/I)

I.

Razgrnjeni bodo osnutki načrtov zaščite in reševanja (ZiR) za naslednje nesreče:

- Načrt ZiR ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih in
- Načrt ZiR ob potresu.

Pripombe in mnenja k načrtom lahko zainteresirani podajo pisno na razgrnitvi, po pošti na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na e-mail: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si.

Vljudno vabljeni!

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.