Javni razpis za podelitev koncesije za izgradnjo čistilne naprave in za izvajanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v mestu Gornja Radgona

datum: 09.08.2002

kategorija: Razpis

Za podrobnosti si oglejte spodaj pripet dokumnet.

Javni razpis - čistilna naprava.doc