1. seja Občinskega sveta

datum: 17.12.2002

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 032-01-08/2002-Ž
Datum: 09.12.2002


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS št. 44/99 in 104/00) in 8., 9., 10. in 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99 in 104/00),

S K L I C U J E M

1. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v četrtek, 19. decembra 2002, s pričetkom ob 16. uri
v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.


DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda

3. Imenovanje tričlanske mandatne komisije – obrazložitev župan

4. Potrditev mandatov članom občinskega sveta – obrazložitev predsednik mandatne komisije

5. Ugotovitev o izvolitvi župana – obrazložitev predsednik mandatne komisije

6. Predstavitev županaŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Miha VODENIK, l.r.