Ureditev glavne ceste Gornja Radgona - Mele

datum: 18.06.2002

kategorija: Sporočilo za javnost

Dne 13.06.2002 so Občino Gornja Radgona obiskali strokovni delavci Direkcije Republike Slovenije za ceste in Družbe za državne ceste. Namen obiska je bil skupni ogled trase glavne ceste G1-3 Gornja Radgona – Radenci, odsek od starega Petrola do naselja Mele v dolžini 3 km in priprava projektne naloge na osnovi katere se bo izdelala projektna dokumentacija.
Projektna dokumentacija bo vsebovala ureditev glavne ceste, ter izgradnjo pločnika in kolesarske steze na celotni prej navedeni relaciji. Trasa pločnika in kolesarske steze bi bila na levi strani ceste iz smeri Gornja Radgona – Radenci in bi se v naselju Mele navezala na že obstoječo traso Mele - Radenci. Za izdelavo projektne dokumentacije je Ministrstvo za promet v letošnjem proračunu zagotovilo 3.000.000,00 SIT.