Obveščanje uporabnikov o skladnosti pitne vode iz vodovodnega sistema Gornja Radgona in Apače

datum: 21.09.2006

kategorija: Sporočilo za javnost

Obveščanje uporabnikov o skladnosti pitne vode iz vodovodnega sistema Gornja Radgona Na podlagi 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04 in 26/06), Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02) in na podlagi Aahurške konvencije (pravica do obveščenosti), vas obveščamo o kvaliteti pitne vode iz vodovodnega sistema Gornja Radgona.

Vzorec za fizikalno/kemijsko preiskavo je bil odvzet v vodohramu Gornja Radgona, dne 18.07.2006 in analiziran dne 18.07.2006 in je v skladu s citiranim Pravilnikom, saj je vsebnost nitratov 30 mg/l. Rezultati analiz se nahajajo na sedežu Krajevne skupnosti Gornja Radgona in na sedežu javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o..


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Obveščanje uporabnikov o skladnosti pitne vode iz vodovodnega sistema Apače Na podlagi 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04 in 26/06), Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02) in na podlagi Aahurške konvencije (pravica do obveščenosti), vas obveščamo o kvaliteti pitne vode iz vodovodnega sistema Apače.

Vzorec za fizikalno/kemijsko analizo je bil dne 07.09.2006 odvzet na pipi v Osnovni šoli Apače in analiziran dne 14.09.2006.

Vzorec pod protokolno številko 06/09574 glede na preiskane parametre ni v skladu s citiranim Pravilnikom, saj je iz rezultatov kemijske analize razvidna vsebnost nitratov v višini 62 mg/l. Pitna voda z ugotovljenimi koncentracijami nitratov nad 50 mg/l predstavlja resen zdravstveni problem za dojenčke; zlasti so občutljivi dojenčki do enega leta starosti. Uživanje take vode je dojenčkom do starosti enega leta prepovedano. Za dojenčke do starosti enega leta je treba zagotoviti oskrbo z zadostno količino zdravstveno ustrezne pitne vode, npr. predpakirana pitna voda. Zaradi nekaterih študij, ki kažejo na škodljiv učinek nitratov v pitni vodi na razvijajočega otroka priporočamo oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo tudi za nosečnice in doječe matere.Občina Gornja Radgona za omenjeno populacijo občanov od 21.07.2004 dalje (vsako sredo na sedežu KS Apače od 8. do 15. ure) zagotavlja brezplačno razdeljevanje izvirske vode.

Rezultati analiz se nahajajo na sedežu Krajevne skupnosti Apače in na sedežu javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o..