Obveščanje uporabnikov o skladnosti pitne vode iz vodovodnega sistema Gornja Radgona in Apače

datum: 26.09.2005

kategorija: Sporočilo za javnost

Obveščanje uporabnikov o skladnosti pitne vode iz vodovodnega sistema Gornja RadgonaNa podlagi 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04 in 35/04), Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02) in na podlagi Aahurške konvencije (pravica do obveščenosti), vas obveščamo o kvaliteti pitne vode iz vodovodnega sistema Gornja Radgona.

Vzorec za fizikalno/kemijsko preiskavo je bil odvzet v črpališču Podgrad v Gornji Radgoni, dne 07.09.2005, analiziran dne 14.09.2005 in je v skladu s citiranim Pravilnikom, saj je vsebnost nitratov 28mg/l.
Rezultati analiz se nahajajo na sedežu Krajevne skupnosti Gornja Radgona.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Obveščanje uporabnikov o skladnosti pitne vode iz vodovodnega sistema ApačeNa podlagi 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04 in 35/04), Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02) in na podlagi Aahurške konvencije (pravica do obveščenosti), vas obveščamo o kvaliteti pitne vode iz vodovodnega sistema Apače.

Vzorec za fizikalno/kemijsko analizo je bil odvzet v črpališču Segovci v okviru državnega monitoringa upravljalca Radenske d.d., dne 30.08. in analiziran dne 06.09.2005.

Vzorec pod protokolno številko 05/09957 glede na preiskane parametre ni v skladu s citiranim Pravilnikom, saj je iz rezultatov kemijske analize razvidna vsebnost nitratov v višini 75 mg/l.Pitna voda z ugotovljenimi koncentracijami nitratov nad 50 mg/l predstavlja resen zdravstveni problem za dojenčke; zlasti so občutljivi dojenčki do enega leta starosti.Uživanje take vode je dojenčkom do starosti enega leta prepovedano. Za dojenčke do starosti enega leta je treba zagotoviti oskrbo z zadostno količino zdravstveno ustrezne pitne vode, npr. predpakirana pitna voda. Zaradi nekaterih študij, ki kažejo na škodljiv učinek nitratov v pitni vodi na razvijajočega otroka priporočamo oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo tudi za nosečnice in doječe matere.Občina Gornja Radgona za omenjeno populacijo občanov od 21.07.2004 dalje (vsako sredo na sedežu KS Apače od 8. do 15. ure) zagotavlja brazplačno razdeljevanje izvirske vode.

Rezultati analiz se nahajajo na sedežu Krajevne skupnosti Apače.