Seje delovnih teles občinskega sveta pred 11. redno sejo občinskega sveta (18. in 19. 2. 2008)

datum: 15.02.2008

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 21. februarja 2008, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:- 8. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v ponedeljek, 18. februarja 2008, s pričetkom ob 7.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 10. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 18. februarja 2008, s pričetkom ob 9.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 6. seja Komisije za prireditve, ki bo v ponedeljek, 18. februarja 2008, s pričetkom ob 12.00 uri, v konferenčni sobi Občine Gornja Radgona;

- 12. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bo v ponedeljek, 18. februarja 2008, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 10. seja Odbora za gospodarstvo in podjetništvo, ki bo v ponedeljek, 18. februarja 2008, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 11. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora ter gospodarske javne službe, ki bo v torek, 19. februarja 2008, s pričetkom ob 8.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 11. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 19. februarja 2008, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.