Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta VODJA TRŽENJA PROGRAMOV TURIZMA v javnem Zavodu za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona

datum: 18.02.2008

kategorija: Razpis

V neodvisnem lokalnem časopisu Prepih in na Zavodu RS za zaposlovanje je bil dne 15. 2. 2008 objavljen javni natečaj, ki je na ogled v nadaljevanju tega sporočila:Na podlagi 13. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 34/07), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00) in 30. člena Statuta Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 40/08), v. d. direktorice Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona objavljajavni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta
VODJA TRŽENJA PROGRAMOV TURIZMA
v javnem Zavodu za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
Kandidat/ka, ki se bodo prijavil/a na prosto delovno mesto mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
- najmanj visokošolska strokovna izobrazba ekonomske ali organizacijske smeri;
- najmanj 1 leto delovnih izkušenj;
- znanje uradnega jezika;
- znanje angleškega jezika govorno in pisno ali nemškega jezika govorno in pisno.

Zaposlitev je za nedoločen čas, s 6-mesečnim poskusnim delom. Nastop dela: marec 2008.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, s kratkim tabelaričnim življenjepisom, z opisom dosedanje poklicne kariere ter z natančno opredelitvijo strategije razvoja turizma in promocije v Gornji Radgoni naj kandidati/ke v zaprti kuverti pošljejo v 8 dneh od objave javnega natečaja na naslov: Javni zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, Partizanska cesta 11, 9250 Gornja Radgona, s pripisom "Ne odpiraj – prijava na razpis za vodjo trženja programov turizma".

Kandidati/ke bodo obveščeni/ne o izbiri v zakonitem roku.

v. d. direktorice
Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
Norma Bale, l.r.